Takaisin

LOPS 2021 uudistaa lukion syksyllä – täsmävinkit opiskelijalle

school
· 7 min luku
LOPS 2021 uudistaa lukion syksyllä – täsmävinkit opiskelijalle

Uudet lukion opetussuunnitelman perusteet astuvat voimaan elokuussa 2021. Perusteita ja lukio-opetusta kehitetään ja uudistetaan säännöllisesti, mutta tällä kertaa luvassa on tavallista suurempia muutoksia, jotka muuttavat lukio-opiskelun arjen kokonaisuudessaan.

Lue tästä parhaat keinot varautua uudistuksiin!

Kannatta myös lukea blogipostauksemme, jossa käymme tarkemmin läpi muutokset ja niiden keskeiset vaikutukset lukioarkeen.

Keskeiset uudistukset pähkinänkuoressa

Jatkossa kurssimuotoinen opiskelu korvataan opintojaksoilla, jotka taas rakennetaan erillisistä moduuleista. Yksi opintojakso voi koostua monen eri oppiaineen moduuleista, joita yhteiset teemat yhdistävät.

Opiskelijat eivät myöskään enää suorita kursseja vaan opintopisteitä, joita kertyy tietty määrä moduulien laajuudesta riippuen. Lukion läpäisemiseen tarvitaan 150 opintopistettä, joka vastaa määrällisesti täsmälleen samaa kuin aikaisempi 75 kurssin

Oppiaineiden sisältötavoitteiden lisäksi jokaista ainetta yhdistää joukko laaja-alaisia metatavoitteita kuten ympäristöteemoja, yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoja ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisen taitoja. Laaja-alaiset taidot myös arvostellaan osana oppiaineiden arvostelua. Toistaiseksi arvosteluperusteet hakevat kuitenkin vielä uomiaan.

Tämän lisäksi opiskelijoille on tarjolla aikaisempaa enemmän tukea opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen muodossa. Myös yhteistyötä kodin ja koulun välillä pyritään lisäämään ja rakentamaan yhä parempia yhteyksiä korkeakouluihin ja työelämään. Tavoitteena on luoda selkeämpiä polkuja opiskelijalle lukiosta korkeakouluun ja aina työelämään.

Miten tämä kaikki vaikuttaa opiskelijan arkeen ja miten niihin tulisi valmistautua?

Opiskelutavat painottuvat yhä enemmän ymmärtämiseen ja soveltamiseen

Laaja-alaiset tavoitteet ja oppiaineiden välinen yhteistyö lisäävät väistämättä opiskelun painottumista ymmärtämiseen ja soveltamiseen perinteisen sisältöosaamisen ja muistamisen sijaan. Vastaavasti tutkivan oppimisen ja lähdekriittisen työskentelyn osuus kasvaa, kuten on muutenkin ollut trendi jo hetken aikaa kaikessa opetuksessa.

Muutos suosii erityisesti oppijoita, jotka osaavat ottaa kokonaisuuksia haltuun nopeasti ja osaavat yhdistellä niitä toisiin kokonaisuuksiin. Tämä vaatii jonkin verran luovuutta, mutta erityisesti kykyä suhteuttaa opittua tietoa jo rakennettuun tietoon.

Pelkkä ulkoa pänttääminen ei ole tähänkään saakka toiminut kovin hyvin ja jatkossa se jää vielä enemmän paitsioon. Opiskelutekniikoiden ja omaehtoisen oppimisen kehittäminen nousevat avainasemaan, ja opetuksessa näihin tullaankin panostamaan aikaisempaa enemmän.

Myös Opinnan kurssit auttavat asiassa!

Opiskelun suunnittelu ja opinnoissa eteneminen muuttuvat

Opiskelun suunnittelu lukiossa on tähän asti ollut varsin suoraviivaista. Kursseja tarjotaan tiettyinä ajankohtina ja opiskelijat poimivat niistä itselleen sopivan kokonaisuuden niin, että vähintään kaikki pakolliset opinnot tulee suoritettua.

Opintoja on voinut suunnitella suhteellisen vapaasti oman opiskelurytmin ja elämäntilanteen mukaan ja painottaa niiden aineiden valinnaisia kursseja, jotka aikoo kirjoittaa.

Jatkossa opintojen eteneminen on pitkälti kiinni siitä, minkälainen paikallinen opetussuunnitelma lukiossasi sattuu olemaan. Opintojaksot rakennetaan eri oppiaineiden moduuleista, ja lukioilla on päätäntävalta siinä, minkälaisia opiskelujaksoja tullaan tarjoamaan.

Voi siis hyvinkin olla, että joudut suorittamaan historian, yhteiskuntaopin ja äidinkielen ykköskurssit samaan aikaan, mikäli opinahjossasi nämä kurssit on päätetty yhdistää yhteisen kattoteeman alle yhdeksi kokonaisuudeksi. Toisaalta voi myös olla, että lukiossasi oppiaineet halutaan edelleen pitää erillä toisistaan ja systeemi muistuttaa hyvin paljon nykyistä.

Uudistus suosii niitä opiskelijoita, jotka luonnostaan osaavat suhteuttaa oppiaineiden sisältöjä toisiinsa ja löytää niistä lainalaisuuksia. Vastaavasti ryhmätöissä ja vastaavissa opiskelumuodoissa menestyvät opiskelijat pääsevät loistamaan.

Sen sijaan perinteisempiä ja itsenäistä opiskelutahtia suosivat opiskelijat voivat joutua vaikeampiin tilanteisiin, vaikka uudistus lupaakin entistä enemmän päätösvaltaa omien opintojen suunnitteluun.

Aika näyttää, miten tavoite toteutuu käytännössä.

Ylioppilaskokeiden tehtävät liittyvät jatkossa yhä enemmän oppiaineiden yhteisiin tavoitteisiin ja soveltaviin tehtäviin

Kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet on kirjattu opiskelusuunnitelmaan:

  • Hyvinvointiosaaminen
  • Vuorovaikutusosaaminen
  • Monitieteinen ja luova osaaminen
  • Yhteiskunnallinen osaaminen
  • Eettisyys ja ympäristöosaaminen
  • Globaali- ja kulttuuriosaaminen

Kaikkien aineiden kohdalla on suunnitelmassa lueteltu, miten nämä toteutuvat ja otetaan huomioon sen opetuksessa, tavoitteenasettelussa ja arvioinnissa. On luontevaa kehittää hyvinvointiosaamista terveystiedossa, mutta yhtä paljon siinä tulee opiskella myös ympäristö- sekä kulttuuriosaamista. Vastaavasti matematiikassa on otettava huomioon vuorovaikutusosaaminen ja hyvinvoinnin kehittäminen.

Metateemat korostuvat opetussuunnitelmassa niin paljon, että varmasti niiden rooli myös ylioppilaskokeissa tulee kasvamaan. Kysymykset muodostetaan todennäköisesti niin, että sisältöosaamista tulee soveltaa jonkin metateeman kautta pohdiskelevasti.

Paras taktiikka valmistautua muutokseen on käydä säännönmukaisesti läpi kaikki ylioppilaskokeet ja verrata kysymyksiä aikaisempiin. Keräämällä riittävästi tietoa kysymysten luonteesta ja teemoista kykenet valmistautumaan kokeisiin niiden vaatimalla tavalla.

Kuuntele tarkasti, miten opintojaksot tullaan arvioimaan ja opiskele sen mukaisesti

Opintojaksoista saa kokonaisarvosanan, mutta niin, että jokainen oppiaine arvostellaan erikseen. Kuitenkin jakson pitäessä sisällään usean saman oppiaineen moduulin saa näistä yhteisarvosanan. Selkeää, eikös?

Yhä monimutkaisemmaksi arvioinnin tekee se, että myös edellisessä kohdassa esitellyt laaja-alaiset tavoitteet tulee arvioida osana muuta arviota. Käytännössä siis opettajan on kyettävä arvioimaan, kuinka ympäristöosaaminen on kehittynyt matematiikan moduulin aikana.

Opetussuunnitelmatyössä korostetaan sitä, että arvioinnin tulee olla läpinäkyvää ja opiskelijalle selkeää. Ole siis opintojakson alkaessa hereillä, kun arvosteluperusteet käydään läpi ja kysy, mikäli jokin yksityiskohta jää epäselväksi.

Opettajan rooli arvioinnissa korostuu tietty. Osa saattaa suosia perinteisiä kokeita siinä missä ennenkin, kun taas toinen antaa huomattavan painoarvon ryhmätyölle ja antaa kenties oppilaiden arvioida toisiaan vertaisarvioinnin kautta.

Ylioppilaskokeiden arvosanat korostuvat jatkuvasti enemmän korkeakouluhauissa – suoritustavoitteet pidettävä mielessä osaamistavoitteiden rinnalla

Korkeakouluvalinnoissa painotetaan jatkuvasti enemmän todistusvalintaa, eli ylioppilaskokeiden keskiarvoa. Opetussuunnitelmassa ei anneta merkittävää painoarvoa ylioppilaskokeissa menestymiselle siitä yksinkertaisesta syystä, että opiskelijat menestyvät joukkona aina samalla tavalla. Laudatureita tulee jatkossakin aina tietty määrä kaikista suorituksista ja ainoastaan pisteet, ja kokeiden helppous vaihtelevat vuodesta toiseen. Gaussin käyrä on armoton.

On tietysti hieno tavoite kehittää hyvinvoivia ja sivistyneitä yhteiskunnan jäseniä, mutta samalla joko lukion tai opiskelijan on pidettävä huolta arvosanatavoitteista, mikäli suora paikka korkeakouluun on tähtäimessä.

Ne lukiot, jotka löytävät kultaisen keskitien suoritustavoitteiden ja metatavoitteiden välillä tulevat jatkossa tuottamaan parhaiten menestyviä opiskelijoita. Sinun kannattaa jo heti alkuvaiheessa tehdä itsellesi selväksi, mitä aineita kirjoitat, mitkä ovat tavoitteesi ja miten saavutat ne koulusi tavoitteenasettelusta huolimatta tai sen avulla.

Käytä kaikki lukiosi ja sen henkilökunnan tarjoama tuki hyödyksesi

Uudessa opetussuunnitelmassa opiskelijan ohjauksen ja tuen määrää pyritään lisäämään ja täsmentämään. Tämä voi tarkoittaa ohjausta opiskelutapojen, lukion ja muun elämä tasapainottamisen, oppimisvaikeuksien, tulevaisuuden suunnittelun tai kasvun ja kehityksen osalta. Koko henkilökunta on paikalla opiskelijaa varten.

Käytäs siis hyödyksi kaikki tuki, jota tarjotaan. Erityisesti opiskelutavat, motivaatio ja lukion kuormittavuus suhteessa muuhun arkeen kannattaa ottaa alusta asti tosissaan. Mikäli putoaa alussa rattailta, on kyytiin pääseminen myöhemmin erityisen haastavaa.

Varaudu siihen, että alussa uudet linjaukset hakevat paikkaansa jonkin aikaa

Olipa kyse, mistä tahansa organisaatiosta tai instituutiosta, isojen muutosten jalkautuminen ja asettuminen uomiinsa vie aikansa. LOPS 2021 uudistaa lukiota reippaalla kädellä ja on ainakin alkuvaiheessa odotettavissa, että hommat voivat olla sekaisin. Todennäköisesti ensin mennään ääripäätyyn korostaessa uusia tavoitteita, kunnes sieltä sitten palataan vanhan ja uuden välimalliin.

Jos jokin asia tuntuu alussa sekavalta, älä huolestu, niin se tuntuu muistakin. Ota rauhallisesti ja keskity yhteen asiaan kerrallaan.

Onnea ja menestystä lukiovuoden aloitukseen!

Ota parhaat opiskelutekniikat haltuun kurssillamme Tehokkaimmat opiskelutekniikat tai katso, miten opiskelusta saa kaikki tehot irti kurssillamme Optimoi opiskelusi.

Tässä kirjoituksessa on käytetty hyödyksi Opetushallituksen materiaaleja.