Takaisin

Miten tehdä hyviä muistiinpanoja opiskellessa?

learning-techniques taking-notes
· 4 min luku
Miten tehdä hyviä muistiinpanoja opiskellessa?

Muistiinpanojen tekeminen on lähes välttämätön vaihe tehokkaassa ja aktiivisessa opiskelussa. Niiden tekeminen vie oman aikansa, joten tehokkuus ja valikoivuus korostuvat. Jokaisella on oma tyylinsä, mutta käymme tässä läpi muutamia yleisiä periaatteita, joiden avulla otat parhaan mahdollisen hyödyn irti raapustuksistasi.

Muistiinpanoja kannattaa tehdä, koska:

 • Kirjoittaessa omin sanoin opitun asian sinun on pakko käsitellä se mielessä sen sijaan, että olisit vain passiivinen vastaanottaja.
 • Kirjoittaminen jäsentää ajatuksia ja auttaa muodostamaan kokonaisuuksia opituista aiheista
 • Kirjoittaminen auttaa ymmärtämään asian sekä soveltamaan opittua eri konteksteissa.
 • Kirjoittaessa sekä verbaalinen että visuaalinen aistikanava ovat aktiivisia, jolloin tiedon jäsentyminen on tehokkaampaa. Tämä pätee erityisesti, jos teet kuvia ja havainnollistuksia muistiinpanoihin.
 • Kirjoittaminen auttaa keskittymään opiskeltavaan aiheeseen ja pakottaa ottamaan aktiivisen roolin oppijana.

Käsin vai tietokoneella?

Käsin

Plussat

 • Helppo tehdä erilaisia muistiinpanoja aiheen mukaan
 • Helppo, tuttu ja intuitiivinen
 • Toimii lähes kaikissa olosuhteissa
 • Kirjoittaminen käsin tehostaa kirjoitetun muistamista

Miinukset

 • Muokkaaminen ja täydentäminen haastavaa jälkikäteen
 • Arkistointi ja muistiinpanojen järjestäminen vaikeaa
 • Käsiala ja siisteys käyttäjästä riippuvaisia

Tietokoneella

Plussat

 • Nopeaa ja siistiä
 • Tukee lukuisia mediatyyppejä ja erilaisia tapoja tehdä muistiinpanoja
 • Valtavasti erilaisia ohjelmia tarjolla muistiinpanojen tekemiseen ja tueksi
 • Netti aina muutaman klikkauksen päässä lisätietoja etsittäessä

Miinukset

 • Muistiinpanot menevät helposti listatyyppisiksi ja tylsiksi
 • Netti aina muutaman klikkauksen päässä tarjoamassa kaikkea muuta kuin aiheeseen liittyvää
 • Tekniikka voi pettää esim. jos nettiyhteys kaatuu

Muistiinpanotekniikoita on monia ja, kuten mainittu, opiskeltava aihe sanelee isosti, mitä kannattaa milloinkin käyttää. Oleellista kuitenkin on, että muistiinpanoja tehdessäsi pyrit kirjoittamaan omin sanoin, teet niistä helposti luettavia ja pyrit rakentamaan ne niin, että aktiivinen mieleen palauttaminen on helppoa. Käymme seuraavaksi läpi muutamia käytetyimpiä ja parhaita tekniikoita lyhyesti.

Ranskalaiset viivat

Ranskalaiset viivat on sinulle varmasti tuttu tekniikka ja varmasti se perinteisin muistiinpanotapa. Tekniikalla on nykyään ehkä vähän huono maine, sillä se saatetaan mieltää tylsäksi ja passiiviseksi. Ranskalaiset viivat voivat kuitenkin olla erittäin tehokkaita jäsentämään ja tiivistämään pitkiä aiheita nopeasti hahmoteltavaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi ne ovat lähtökohtaisesti melko selkeitä luoda ja lukea myöhemmin.

Ranskalaiset viivat perustuvat hierarkiatasoihin. Otsikon alle tehdään alaotsikoita ja niiden alle taas yksittäisiä asioita lyhyinä lauseina. Näitä taas voidaan täydentää ja niille antaa esimerkkejä seuraavalla hierarkiatasolla. Tietokoneella homma hoituu erityisen helposti. Muista kirjoittaa lyhyesti ja niin, että muistiinpanot palvelevat jatkossa kertaamista.

Käytä erityisesti materiaalien tiivistämiseen ja sisältörungon hahmottamiseen.

Cornellin tekniikka

Cornellin tekniikka on rakennettu aktiivisen muistiinpalauttamisen ja kertaamisen tueksi, joten se on erinomainen tapa tehdä muistiinpanoja esimerkiksi kokeisiin valmistautuessa.

Tapoja käyttää tekniikkaa on monia, mutta perinteisin lienee sivun jako kahteen sarakkeeseen pystyviivalla (toinen sarakkeista voi olla reilusti toista lyhyempi). Sivun alalaitaan jätetään pieni erillinen tila. Isoimpaan sarakkeeseen tehdään muistiinpanot esimerkiksi ranskalaisin viivoin, mutta vältetään pitkiä lauseita. Pienempään sarakkeeseen taas tulee avainsanoja tai kysymyksiä, jotka viittaavat muistiinpanoihin. Sivun alalaitaan jätettyyn tilaan tehdään vielä yhteenveto tai tiivistelmä.

Cornellin tekniikan hyöty piilee kertauksessa. Muistiinpanoja lukiessa on tarkoitus lukea ainoastaan avainsana tai kysymys ja pyrkiä muistamaan muistiinpano-osuus. Samalla paljastuu, mikäli jossain aiheessa on vielä työstämistä. Periaatteessa Cornellin menetelmä on kuin tekisi oppimiskortteja muistiinpanomuodossa!

Cornellin tekniikka sopii erityisen hyvin käsitteiden ja pitkien tekstien summaamiseen.

Miellekartat

Miellekartat lienevät sinulle myös tuttu tekniikka. Ne soveltuvat erityisesti isompien kokonaisuuksien hahmottamiseen ja asiayhteyksien löytämiseen. Jokainen miellekartta on tekijänsä näköinen, mutta yleensä värien, kuvien ja symbolien käyttö tehostaa niiden hyötyä.

Miellekarttoihin on vaikea kirjoittaa pitkiä tekstipätkiä, joten aihe on opiskeltava huolellisesti, jotta miellekartan avulla kertaamisesta olisi hyötyä. Jos osaat aiheen hyvin, saattaa miellekartta toimia erinomaisena struktuurina tukemaan tiedon syväoppimista. Saatat esimerkiksi tenttitilanteessa huomata, että pystyt selvästi hahmottamaan miellekartan mielessäsi ja vastausrungon muodostaminen on vaivatonta.

Luovat muistiinpanot

Luovat muistiinpanot soveltuvat oikeastaan minkä tahansa aiheen opetteluun ja erityisesti matemaattisissa aineissa niiden arvo korostuu. Luovissa muistiinpanoissa aihe ja oppimistavoitteet sanelevat muistiinpanojen rakenteen ja tyylin. Lopputulos on todennäköisesti sekoitus kaikkia aikaisemmin käsiteltyjä tekniikoita.

Luovien muistiinpanojen tekijälle kehittyy nopeasti omia lempityylejä ja symbolijärjestelmiä, mutta päätavoite on antaa aiheen viedä mukaansa ja antaa muistiinpanojen virrata.

Tekniikan eräs parhaista puolista on se, että opiskelija pääsee helposti syvään keskittymisen tilaan, kun huomio jakautuu materiaalin / luennon ja muistiinpanojen välille. Nämä kaksi ikään kuin vuorovaikuttavat keskenään ja rakentavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka on parhaimmillaan kuin taideteos.

Luovien muistiinpanojen huono puoli on siinä, että ne voivat olla hieman vaikeaselkoisia kerrata jälkikäteen.

Olipa muistiinpanotyylisi mikä tahansa, niitä kannattaa tehdä ja jo niitä laatiessa pitää mielessä, että ne on tarkoitettu kertaamista varten. Tee siis sellaisia muistiinpanoja, että jaksat niitä kerrata ja niistä on mahdollista harjoitella aiheen mieleen palauttamista helposti.

Tarkemmin muistiinpanoihin voit tutustua opiskelutekniikoihin liittyvillä oppitunneillamme.

Kiitos lukemisesta ja hauskaa oppimista!