Takaisin

Näin suunnittelet ja toteutat hyviä ryhmätöitä

planning
· 4 min luku
Näin suunnittelet ja toteutat hyviä ryhmätöitä

Halusitpa tai et, joudut lähes väistämättä tekemään muiden kanssa yhteistyötä opiskellessasi. Joskus ryhmätyöt ja massaopetus turhauttavat ja ansaitusti, kun etenisimme omaa tahtia huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin.

Toisaalta sosiaalisessa oppimisessa on myös valtavasti potentiaalia ja olisi suorastaan hölmöä jättää muiden tietotaito ja osaaminen käyttämättä, mikäli ne ovat hyödynnettävissä. Joku tietää aina enemmän kuin sinä, eikä mikään korvaa hyvää opettajaa tai esimerkkiä, jos haluat oppia jotain tehokkaasti. Vastaavasti kaverin tai ryhmän kanssa työskentely voi olla huomattavasti tehokkaampaa kuin yksin puurtaminen.

Yhteistyöhön perustuvien oppimistapojen hyötyjä:

  • Ryhmältä tai kaverilta saa vertaistukea ja motivaatiota
  • Ryhmässä tai kaverin kanssa opiskellessa mentaaliset voimavarat voidaan yhdistää
  • Isommissa projekteissa vastuuta ja työmäärää saadaan hajautettua
  • Asiantuntijuuden kehittyminen käytäntöyhteisössä
  • Pieni kilpailu kannustaa yrittämään tosissaan

Kuinka suunnitella ja toteuttaa toimiva ryhmätyö?

Ryhmätyöt ovat ”pakollinen paha” monessakin oppilaitoksessa ja esimerkiksi nykylukiossa tuntuvat nousevan enenevissä määri suosioon. Ryhmätöistä voi oppia paljon muutakin kuin pelkkää sisältöä ja onnistuessaan ne ovatkin varsin hyvä ja toimiva oppimisen muoto.

Liian usein ryhmätyöt kuitenkin lässähtävät heikon suunnittelun ja roolinjaon myötä kunkin ryhmän jäsenen omatoimiseksi puurtamiseksi. Lopulta tuotokset kootaan jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi. Pahimmillaan osa ryhmäläisistä joutuu kantamaan muita huomattavasti enemmän vastuuta.

Näillä vinkeillä saatte suunniteltua ryhmätyöprojektin niin, että kokonaisuudesta saadaan parhaat hyödyt irti. Useimmat ovat hyvin helppoja, lähinnä sovittavia asioita, mutta unohtuvat, jos kukaan ei erityisesti ota suunnittelusta vastuuta.

1. Kokoontuminen ja ryhmäytyminen

Ensimmäisessä vaiheessa ryhmän kannattaa kokoontua vähintään kerran niin, että kaikki ovat paikalla. Nykyteknologian avulla myös videopuhelu toimii erinomaisesti tähän tarkoitukseen. Jos ette tunne toisianne, esittäytykää lyhyesti. Kertokaa itsestänne myös jotain muuhun kuin opiskeluun liittyvää, jotta tilanteesta saadaan luotua kevyempi ja rennompi.

Antakaa kaikille puheenvuoro ja ottakaa jokainen ryhmän jäsen tasavertaisesti huomioon. Mitä enemmän ryhmän jäsenet kokevat ryhmän ja sen tavoitteet omikseen, sitä parempaa jälkeä myös syntyy lopputuloksena.

2. Tavoitteet ja toteutustapa

Kirjatkaa selkeästi ylös ryhmätyön tavoitteet ja toteutustapa. Tavoitteiden osalta kannattaa kirjata vähintään pituus, tarkastelun syvyys ja kattavuus sekä mahdollisesti arvosanatavoitteet. Toteutuksen osalta kannattaa kirjata, miten näihin tavoitteisiin päästään:

  • Työn muoto ja esitystapa
  • Työskentelytavat: yhdessä, pareittain, tiimeinä vai yksin
  • Työn eri osuuksien painoarvot
  • Näkökulmien rajaus ja tarkennus

Miettikää myös yhdessä, miten saatte pidettyä keskittymisen yllä, jos työskennellään yhdessä tai pidetään palavereja. Ryhmissä on helppoa päästää asiat rönsyilemään kauas sivuraiteille.

3. Tehtävienjako

Kun tavoitteet ja toteutustapa ovat selvillä voitte jakaa tehtävät. Yhden ryhmästä kannattaa ottaa johtajan tai organisoijan roolin. Yleensä tämä rooli hakeutuu oikeaan osoitteeseen automaattisesti, mutta ei ole mitään väärää ilmaista rooli myös kaikille ääneen epäselvyyksien välttämiseksi. Johtajan roolissa on väkisin hieman enemmän työtä ja vastuuta, joten tämän osuutta voi vastavuoroisesti pienentää varsinaisessa työstössä.

Jakakaa työvaiheet tasaisesti ryhmän kesken niin, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan osuuteensa ja sen toteutustapoihin. Mikäli yhteisesti ei päästä kaikkia tyydyttävään loppuratkaisuun, voi johtaja ottaa enemmän roolia tehtävien jaossa.

4. Määräajat

Määritelkää selkeät määräajat, joissa kukin osuus ja työvaihe tulee olla tehtynä. Jättäkää riittävästi aikaa myös työn kommentoinnille, kokoamiselle ja mahdollisen esityksen harjoittelulle. Pitäkää huoli, että jokainen ottaa määräajat ylös, sillä eräs isoimmista haasteista ryhmätöissä on etenemistahdin synkkaaminen ryhmän kesken.

5. Kommunikaatiokanavat

Sopikaa yhteinen kommunikaatiokanava, jossa kaikki ryhmätyöhön liittyvä keskustelu käydään. Helpoin lienee yhteisen Whatsapp-ryhmän perustaminen.

6. Edistymisen seuranta

Raportoikaa säännöllisin väliajoin etenemisestänne ryhmän yhteisen kommunikaatiokanavan kautta. Tämä auttaa ryhmän jokaista jäsentä pysymään kärryillä, missä mennään ja luo motivaatiota, kun huomaa muiden etenevän omien osuuksiensa kanssa. Johtaja voi tarvittaessa aktivoida jäseniä raportoimaan tai jopa työskentelemään, mikäli joku jättäytyy taka-alalle.

7. Kommentointi ja prosessikirjoitus

Suurin osa ryhmätöistä vaatii ainakin jonkin verran yhteistä työstöä ja prosessikirjoittelua. Nykyiset tekstieditorit onkin rakennettu jakamisen varaan, joten niitä kannattaa hyödyntää. Vähintään viimeinen kokoava versio työstä kannattaa rakentaa jaettuun dokumenttiin, jota kaikki voivat täydentää ja kommentoida.

Jopa yksittäiset osuudetkin kannattaisi tehdä tällä tavalla, jotta jo etenemisvaiheessa muut voivat tarvittaessa kommentoida toisen työvaiheita.

8. Kokonaisuus kuntoon

Ryhmästä kannattaa valita yksi tai kaksi jäsentä, joilla on vastuu editoida kokonaisuus osista valmiiseen muotoon. Tämän jälkeen kuitenkin kaikkien on syytä kommentoida ja tarvittaessa täydentää lopputulosta. Käykää yhdessä vielä läpi, oletteko omasta mielestänne saavuttaneet asettamanne tavoitteet, ja onko työtä enää järkevää laajentaa.

9. Mahdollisen esityksen harjoittelu

Mikäli työhön kuuluu presentaatio, harjoitelkaa se yhdessä kertaalleen läpi, jonka jälkeen jokainen voi vielä hioa omia osuuksiaan esityksessä. Rakentakaa tarvittaessa esitystä tukeva diasarja.

10. Palaute ryhmän ja sen jäsenten toiminnasta

Loppupalaute kannattaa käydä yhteisesti läpi niin, että kaikki pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä. Tarkoitus ei ole järjestää mitään julkista syytöstilaisuutta, vaan pohtia rakentavaan sävyyn, miten työskentely sujui, mikä meni hyvin ja missä olisi parantamisen varaa. Rehellinen palaute ja sen vastaanottaminen on haastava taidonlaji, mutta hyödyttää jokaista ryhmäläistä tasavertaisesti.

Käykää myös läpi opettajan antamat palautteet yhdessä ja arvioikaa niiden oikeudenmukaisuutta ja tarkkuutta suhteessa omaan arvioonne.

Ryhmätyöt ovat siis loppujen lopuksi aika mukavia, kunhan prosessi pysyy käsissä ja on hyvin suunniteltu. Tarkemmin opiskeluiden suunnitteluun voit tutustua kurssillamme Tavoitteet ja opiskelun suunnittelu.