Takaisin

Yksinkertaistamalla opit mitä tahansa tehokkaasti – tiivistelmät ja Feynmanin tekniikka

learning-techniques
· 4 min luku
Yksinkertaistamalla opit mitä tahansa tehokkaasti – tiivistelmät ja Feynmanin tekniikka

Aivomme eivät ole viritetty ymmärtämään tai muistamaan monimutkaista tai abstraktia tietoa. Luonnonvalinta on pitänyt huolen siitä, että konkreettinen ja selviytymisen kannalta oleellinen tieto priorisoituu aivoissa. Esivanhempiemme aikana sapelihammaskissaa ei paettu ratkaisemalla yhtälöitä tai ryhmästatusta nostettu luettelemalla juridisia periaatteita.

Tästä syystä muistamme tiivistettyä ja konkreettista tietoa huomattavasti paremmin kuin suurinta osaa materiaaleista, joita tankkaamme ensimmäisestä luokasta asti opintiellämme. Tehokkaimmat opiskelutekniikat ottavat tämän huomioon muovaamalla tiedon tiivistyksiksi tai muotoon, joka on aivoillemme helpompi käsitellä. Tästä syystä esimerkiksi muistitekniikat perustuvat usein todella selkeisiin räikeisiin mielikuviin.

Tässä blogitekstissä tutustumme tiivistelmien tekoon sekä asian yksinkertaistamiseen. Jälkimmäinen tunnetaan nimellä Feynmanin tekniikka, ja nimen alkuperäkin selviää sinulle tuota pikaa.

Tiivistetty tieto on helpompi oppia

Kyky tiivistää opittu ja selittää se yksinkertaisesti on valtavan hyödyllinen taito, josta on hyötyä paitsi opiskelussa myös yleisesti ottaen asioiden hahmottamisessa. Aivosi työstävät joka tapauksessa uusia asioita kokonaisuudeksi, mutta suuntaamalla tarkkaavaisuuden tähän työhön prosessi nopeutuu ja muodostuneet hermoverkot ovat sitäkin vahvempia.

Opitun ja erityisesti monimutkaisten asioiden selittäminen niin yksinkertaisesti kuin mahdollista on nimetty usein Feynmanin tekniikaksi kvanttifyysikko Richard Feynmanin mukaan. Feynman tuli tunnetuksi paitsi valtavasta tietotaidostaan myös kyvystään havainnollistaa monimutkaisetkin asiat yksinkertaisesti ja havainnollisesti esimerkiksi kuvien ja kaavioiden avulla.

Asian selittäminen yksinkertaisesti ja kansantajuisesti vaatii aiheen syvällistä ymmärtämistä. Esimerkiksi kaikkein parhaat tieteelliset artikkelit on kirjoitettu varsin yksinkertaisesti ja aiheeseen perehtymätönkin lukija pääsee nopeasti kärryille siitä, mistä on kyse. Sen sijaan heikommat esitykset naamioidaan helposti tieteellisen jargonin taakse, kun aihe ei ehkä olekaan niin selvä kirjoittajille itselleen.

Olipa tiivistelmän tai yksinkertaistuksen toteutus mikä tahansa kiinnitä huomiota:

  • Käytä mahdollisimman yksinkertaista kieltä
  • Selitä asia oikeasti äläkä vaan viittaa siihen epämääräisesti
  • Pyri ensisijaisesti vastaamaan kysymykseen miksi. Miksi jokin asia on niin kuin on? Perustele
  • Selitä asia niin kuin selittäisit sen lapselle
  • Jos et kykene selittämään kunnolla jotain kohtaa kertaa se
  • Käytä sosiaaliset tilanteet hyödyksesi. Esim. ruokaillessa voit nopeasti selittää muille, mitä olet tänään oppinut ja työstänyt. Jos syöt muiden oppijoiden kanssa, vaihtakaa osia niin, että kaikki pääsevät ääneen

Tiivistelmien tekemiseen saattaa liittyä pieni ahdistus siitä, että tulivatko sittenkään kaikki oleelliset kohdat mukaan tai unohtuiko jotain. Esimerkiksi minuutin muistiinpanoissa asioita jää pakostakin muistiinpanojen ulkopuolelle. On kuitenkin syytä, muistaa, että tiivistelmien ja yksinkertaistamisen ajatus on nimenomaan karsia asioita, ei lisätä niitä. Ne palvelevat aivojasi oppimisessa auttamalla uusien hermoverkkojen muodostumisessa.

Jos olet opiskellut aiheen tarpeeksi hyvin, nämä hermoverkot ja tehokas viestinkulku pitkäkestoisesta muistista työmuistiin varmistavat sen, että muistat kyllä aiheet tiivistelmien ympäriltäkin.

Esimerkkejä tekniikan käytöstä

Tiivistelmän kirjoittaminen

Opiskele sopiva pätkä materiaalistasi. Tavallisesti yksi kappale tai luento sopii hyvin tiivistelmän pohjaksi. Pyri tiivistämään lukemasi ilman materiaalia lyhyeksi tekstiksi, jonka pituus voi vaihdella pohjamateriaalin pituuden mukaan. Muista, että tiivistelmä tosiaankin on tiivistelmä, eli älä kirjoita samaa asiaa uudestaan, vaan pyri löytämään oleellisimmat pointit. Kirjoita kuitenkin kokonaisia lauseita.

Kirjoita selkeällä kielellä ja pyri antamaan myös muutama konkreettinen esimerkki. Palaa tiivistelmän jälkeen materiaaliin ja tarkista, jäikö jotain oleellista huomioimatta. Täydennykset voi lisätä esimerkiksi ranskalaisin viivoin tiivistelmän perään. Tiivistelmät sopivat parhaiten reaaliaineiden opiskeluun.

Vastausrunko paperille

Opiskele sopiva pätkä materiaalistasi. Keksi tai käytä valmiita kysymyksiä, jotka summaavat aiheen mahdollisimman kattavasti. Kysymysten kannattaa mielellään olla avoimia ja esseetyyppisiä. Tämän jälkeen suunnittele vastausrunko paperille kirjoittamalla ranskalaisin viivoin, mitä kaikkea toisit aiheesta esiin.

Voit toki kirjoittaa tai selittää myös koko vastauksen ääneen, mutta tämä voi olla kohtuuttoman työlästä arkiopiskelun hektisessä aikataulussa. Vastausrungot sopivat parhaiten isojen kokonaisuuksien hahmottamiseen ja tiivistämiseen sekä tiedon soveltamisen harjoitteluun.

Yhden minuutin muistiinpanot

Minuutissa ei paljoa aikaan saa, mutta juuri tähän perustuu yhden minuutin muistiinpanojen tehokkuus. Ajatus on, että esimerkiksi luennon jälkeen laitat ajastimen päälle ja pyrit minuutin aikana summaamaan opitun kokonaisuuden niin tiiviisti kuin mahdollista. Todennäköisesti et kerkeä kirjoittaa kuin lauseen tai pari, mutta juuri tässä hienous piileekin.

Tekniikka ei käytännössä vie aikaasi, joten sitä voi soveltaa aina kun opit jotain uutta, kunhan sinulla on kirjoitusvälineet kätesi ulottuvilla. Jos tästä tekniikasta saa itselleen rutiinin, kokonaisvaltainen oppiminen kehittyy jättiläisen askelin.

Asian opettaminen jollekulle toiselle

Opiskele sopiva pätkä materiaalistasi ja valitse tämän jälkeen uhri, joka voi olla esimerkiksi kaverisi tai perheenjäsen. Selitä hänelle oppimasi sillä oletuksella, että hän ei lähtökohtaisesti tiedä aiheesta mitään. Kannusta kuuntelijaa esittämään täsmentäviä kysymyksiä ja huomioita.

Palaa materiaaliisi, jos huomaat, että jokin kohta selityksestä tuottaa hankaluuksia. Muista myös tarjota vastavuoroisesti kuunteluapua omille opiskelukavereillesi!

Puhemuistiinpanot

Tämä tekniikka onnistuu ainoastaan silloin, kun pystyt puhumaan rauhassa, mutta on muutoin tehokas ja säästää aikaa, jos sinulla on kiireinen aikataulu. Opiskeltuasi kappaleen avaa kännykästäsi muistiinpanosovellus, jolla saa äänimuistiinpanoja (esim. Notion tai Evernote, joiden molempien perusversiot ovat ilmaisia).

Tiivistä omin sanoin oppimasi. Äänimuistiinpanot kannattaa myös tallentaa myöhempää kertausta ja täydennystä varten. Äänitys kannustaa sinua oikeasti selittämään asian, eikä ainoastaan toteamaan, että kyllähän minä tämän osaan (osaamisilluusio).

Tarkemmin tiivistelmiin ja yksinkertaistamiseen pääset tutustumaan kurssillamme Tehokkaimmat opiskelutekniikat.