Palvelun käyttö- ja toimitusehdot

Tervetuloa Oiviar Oy:n (“Palveluntarjoaja”) toimittaman Opinta-palvelun ja verkkokaupan pariin. Verkkokaupassamme myymme tuotteita ja palveluita yksityishenkilöille. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Asiakkaalla on oikeus käyttää Opinta-palvelua, verkkokursseja ja e-kirjoja sekä osallistua etäopetukseen ja maksullisiin webinaareihin näiden sopimusehtojen mukaisesti.

1. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Opinta-palvelun käyttäminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä sekä verkkoyhteyttä. Asiakas vastaa siitä, että hän ei Opinnan palveluita käyttäessään aiheuta häiriötä palvelun muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien oikeuksia, kunniaa tai loukkaa Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien oikeuksia. Asiakas vastaa Opinnan palveluiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja käyttömaksuista, esimerkiksi internetyhteyden maksuista.

Opinta-palvelu ja mikä tahansa palvelun kautta saatavilla oleva sisältö on tarkoitettu vain asiakkaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöösi, eikä sitä saa jakaa muille henkilöille tai käyttää julkisiin esityksiin.

Asiakas vastaa oman tietokoneensa ja tietoliikenneyhteytensä suojauksesta sekä kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa muiden käyttöön ja mikäli näin käy, Palveluntarjoajalla on oikeus varoittamatta sulkea asiakkaan tili. Mikäli asiakas huomaa käyttäjätunnuksensa ja/tai salasanansa päätyneen mahdollisesti vääriin käsiin, asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa siitä viipymättä Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakkaan tili suojellaksemme asiakasta, Opintaa tai yhteistyökumppaneitamme identiteettivarkaudelta tai muulta vilpilliseltä toiminnalta. Asiakas vastaa mahdollisen riittämättömän tietoturvansa aiheuttamista seurauksista sekä verkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamiensa virusten tai muiden haitallisten toimintojen aiheuttamista kuluista.

Asiakas vastaa Palveluun jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneistä teksteistä, kuvista, musiikista, ohjelmista, tiedoista, tilauksista ynnä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän-, tavaramerkki-, patentti- ja muista immateriaalioikeuksista, näiden lupien hankkimisesta ja kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista seuraamuksista ja vaateista.

Jos Palveluntarjoajan tuotteita tai palveluita käytetään tarkoituksella lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja mikäli se vahingoittaa Palveluntarjoajaa tai sen mainetta, asiakas vastaa kaikista aiheutuneista vahingoista.

2. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Opinta-palvelua, sisältö mukaan lukien, päivitetään jatkuvasti. Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palveluita parhaaksi katsomallaan tavalla sekä oikeus muuttaa niiden sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Myynnistä poistettujen tuotteiden sisällön uudelleenlataus ei välttämättä ole mahdollista. Palveluntarjoaja pyrkii kertomaan asiakkailleen asiakasrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen tuotteiden ollessa poistumassa. Palveluntarjoajan vastuu ei ulotu kolmannen osapuolen toimintaan.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan palvelun käyttämiseen tarkoitettujen laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa sen kautta tavoitettavien muiden palveluiden sisällöistä tai niiden toimivuudesta tai muista ominaisuuksista. Palveluntarjoajalla on oikeus viivytyksettä ja ilman etukäteisilmoitusta keskeyttää sellaisen palvelun tuottaminen sekä poistaa materiaali, joka rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, näitä sopimusehtoja tai hyviä tapoja.

Palveluntarjoaja voi vaihtaa asiakkaan käyttäjätunnuksen ja salasanan ilmoittamalla muutoksista asiakkaalle. Palveluntarjoaja vastaa vain välittömistä vahingoista, jotka asiakkaalle ovat muodostuneet käyttämällä Palveluntarjoajan tuottamia palveluita. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesti asiakkaalle välillisesti tai epäsuorasti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisista esteistä, Palveluntarjoajan tarjoamista maksuttomista palveluista, vähäisistä vioista tai puutteista tai muiden (asiakkaan tai kolmansien osapuolien) vastuulla olevista asioista. Kaikki tässä palvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta saatavuuden, virheettömyyden, luotettavuuden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä jatkuvasti. Palveluntarjoajan pyrkimyksistä huolimatta palvelussa saattaa olla väliaikaisia tai pitkäkestoisia keskeytyksiä johtuen mm. ylläpidosta, yleisestä järjestelmän tai Internetin toimintahäiriöstä tai ns. ylivoimaisesta esteestä.

3. Tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet

Palveluntarjoajan palveluiden, niihin liittyvien tuotteiden ja sisältöjen tekijänoikeudet samoin kuin muut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoajan tuottamat verkkokurssit ja e-kirjat sekä niiden sisällöt on tarkoitettu vain asiakkaan (yhden henkilön) omaan käyttöön. Asiakas sitoutuu siihen, että ei arkistoi, kopioi, jaa, muokkaa, näytä, esitä, julkaise, lisensoi, käytä johdannaisteosten luomiseen, tarjoa myytäväksi tai käytä (muutoin kuin näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti sallitulla tavalla) sisältöä tai informaatiota, joka sisältyy Opinta-palveluun tai on saatu Opinta-palvelusta tai sen kautta. Asiakas sitoutuu myös siihen, että ei kierrä, poista, muuta, poista käytöstä, heikennä tai estä Opinta-palvelun sisällön suojauksia.

4. Tilaaminen

Tilattava tuote valitaan verkkokaupassa ja tilaus lähetetään maksamalla tuote verkkokaupan kassalla. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimitustavan. Tilaushetkellä on annettava toimiva sähköpostiosoite. Tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse ja sähköpostiosoitteesi avulla pääset kirjautumaan kurssialustallemme. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä niiden hinta.

5. Maksaminen

Voit maksaa verkkokaupassamme korttimaksulla (Visa, Mastercard, American Express). Kaikki hinnat sisältävät ALV:n ja käytettynä valuuttana on euro. Verkkokaupan maksupalvelukumppanina toimii Stripe (Stripe Payments Europe Ltd).

Stripe on turvallinen ja helppo maksutapa. Maksaminen suoritetaan suoraan verkkokaupassamme, mutta emme näe tai tallenna missään välissä luotto- tai pankkikortin tietoja. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Opinta tai Oiviar Oy.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

6. Toimitus

Pääsy Opinta alustalle myönnetään välittömästi sähköisesti ostotapahtuman jälkeen, mikäli kyseessä ei ole tulevan verkkokurssin ennakkomyynti. Asiakas saa sähköpostiinsa ohjeet kurssialustalle pääsystä. Ennakkomyyntitilanteessa asiakas saa sähköpostiinsa tiedot kurssin alkamisajankohdasta.

Asiakkaan tulee varmistua ennen ostoa, että hänellä on tekniset mahdollisuudet osallistua verkkokurssille. Tuotteen tiedoissa (ennen ostamista) on nähtävillä tekniset vaatimukset verkkokurssien suorittamiselle.

Ongelmatilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun (support@opinta.io).

7. Peruutus ja palautus

Verkkokaupan kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain 14 vuorokauden peruuttamisoikeus myös sähköiselle tuotteelle, mikäli hän ei ole kirjautunut Opinnan palveluun ja aloittanut palvelun käyttämistä. Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta sähköisten kirjojen, ladattavien oppaiden, verkkokurssien tai vastaavien palveluiden tilauksissa, jos tilatun tuotteen lähetys tai toimitus on käynnistynyt eli mikäli asiakas on kirjautunut Opinnan palveluun ja kurssille tai ladannut ladattavan tuotteen. Jos asiakas on maksanut tilauksen hyväksyen nämä toimitusehdot, hän on siten hyväksynyt peruuttamisoikeuden menettämisen. ( Kuluttajansuojalaki 16 § )

Verkkokursseihin saattaa liittyä tyytyväisyystakuu, joka ei tarkoita samaa kuin kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus. Tällaisesta lisäoikeudesta on maininta kyseisen kurssin kohdalla, mikäli sellainen tarjotaan. Tällöin asiakkaan on hyvityksen saadakseen seurattava ohjeita ja pääsääntöisesti näihin tyytyväisyystakuihin liittyy se, että asiakas on yrittänyt opiskelua aktiivisesti ja että hän sitoutuu hyvityksen halutessaan täyttämään hänelle toimitettavan palautekyselyn.

Mikäli verkkokurssi on alkamassa vasta tulevaisuudessa, on asiakkaalla 14 vuorokauden peruutusoikeus tilaushetkestä lukien. Tällöin tilauksen voi peruuttaa kirjallisesti ilmoittamalla siitä sähköpostitse Palveluntarjoajan asiakaspalveluun (support@opinta.io).

Peruutus- ja palautustilanteessa pyrimme palauttamaan maksun asiakkaalle viipymättä, kuitenkin 14 vuorokauden sisällä ehdon täyttymisestä.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

8. Tietosuoja

Tietosuojaselosteestamme voit lukea tarkemmin mitä tietoja keräämme ja kuinka niitä käytämme.

9. Muut ehdot

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä mistä maasta käsin palvelua käytetään.

Voimassaolo ja irtisanominen

Jos jonkun määräyksen tai joidenkin määräysten näissä käyttöehdoissa katsotaan olevan pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, muiden määräysten päteminen, laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus eivät muutu tai heikenny ja ne pysyvät täysin voimassa.

Muutokset ehtoihin

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan julkaistaessa uudet käyttöehdot tai ilmoittaessa muulla tavoin uusista käyttöehdoista. Ilmoitamme asiakkaillemme muutoksista vähintään 30 päivää ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Jatkamalla palvelun käyttöä muutoksen jälkeen käyttäjä hyväksyy muutoksen ja sitoutuu noudattamaan muutettua ehtoa.

Sähköinen yhteydenpito

Palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle tiliin ja tähän sopimukseen liittyviä tietoja vain sähköisessä muodossa asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Palveluntarjoajalle mikäli sähköpostiosoite muuttuu.

Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2023